PROJEKT 2009

                                                      II edycja projektu "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia 
                                                                                   społecznego w Gminie Piecki".


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 grudnia 2009 r.

                                                                             Konferencja
W dniu 21.12.2009 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki".

                                       (Plan konferencji)                                                                          --Zobacz Galerię--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,17,18 grudnia 2009 r.

"Rodzinna wyspa czasu" - 3 dniowe warsztaty pedagogiki zabawy dla rodziców i dzieci.

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7,8,11 grudnia 2009 r.


Przeprowadzony został kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięło w nim udział 20 osób. Kurs został zakończony pomyślnie zdanym testem.

                                                                                         --Zobacz Galerię--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2009 r.

Zakończenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników realizujących kontrakty socjalne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2009 r.

.na wyciągnięcie ręki.
Uczestnicy projektu na Wernisażu Prac Malarskich Pani Teresy Wyrębek w Domu Kultury w Pieckach.

                                                                                           --Zobacz Galerię--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.11.2009 r.

Spotkanie  uczestników projektu z przedstawicielami PUP -

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.11.2009 r.

Uczetnicy Programu Aktywności Lokalnej , zwiedzają GOKSiR "Pegaz" w Pieckach

                                                                                           --Zobacz Galerię--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.11.2009 r.


Zakończenie i podsumowanie treningu psychospołecznego dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.11.2009 r.


Wyjazd uczestników projektu realizujących PAL wraz z dziećmi do salonu zabaw FANTAZJA  połączony ze zwiedzaniem Muzeum.

                                                                                          --Zobacz Galerię--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19-20.10 2009 r.

Warsztaty zarządzania budżetem domowym i planowania wydatków rodziny - dla 15 - osobowej grupy uczestników projektu realizującej kontrakty socjalne.

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.10.2009 r.

Zajęcia edukacyjne z zakresu "lekcje prawa" i indywidualne poradnictwo prawa.

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.10.2009 r.
Uczestnicy projektu podejmują zatrudnienie:

- 5 osób podjęło staże u pracodawców
- 6 osób zostało zatrudnionych na umowę o pracę
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.09.2009 r. - 06.10.2009 r.

Trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych dla 17 - osobowej grupy uczestników projektu realizującej Program Aktywności Lokalnej

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.09.2009 r.

Impreza o charakterze edukacyjno - turystycznym pokazujące walory przyrodniczo - krajobrazowe gminy Piecki dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne.
                                          
                                                                                        --Zobacz Galerię--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08. 2009 r.

Rozpoczęły się warsztaty treningu psychospołecznego dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-08-2009 r.

Trening kompetencji psychospolecznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych.


(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-08-2009 r.

Warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne.

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12-08-2009 r.

Warsztaty aktywizacji zawodowej i poruszania się po rynku pracy dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne oraz program aktywności lokalnej.

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.08.2009 r.

Rozpoczęły się zajęcia grupowe z zakresu tematyki rodzinnej dla uczestników projektu realizujących kontrakty socjalne. Zajęcia prowadzone są w formie grupy wsparcia.
(wtorki 11.00-15.00)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-07-2009 r.

Zespół zarządzający  wybrał Wykonawcę zajęć edukacyjnych z zakresu prawa oraz poradnictwa prawnego.
Poniżej zamieszczamy informacje o wynikach postępowania.
                
                                                                                   Dokument do pobrania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-07-2009 r.

W ramach działań aktywnej integracji rozpoczęły się zajęcia z warsztatów aktywnego poruszania się po rynku pracy dla 26 osób objętych kontraktami socjalnymi. Zajęcia prowadzone są w 2 grupach po 13 osób. Pierwsza grupa już dziś zaczęła realizować program zajęć natomiast zajęcia dla 2 grupy planowane sa na miesiąc sierpień.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-07-2009 r.

Odbyło sie spotkanie zespołu zarządzającego w celu wyłonienia wykonawcy warsztatów z podstaw obsługi komputera i internetu.
Poniżej zamieszczamy informacje o wynikach postępowania. 

                                                                                 Dokument do pobrania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.07.2009 r.

Uczestnicy projektu jak również członkowie ich rodzin korzystają z indywidualnego poradnictwa rodzinnego.
każdy wtorek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.07.2009 r.


Zajęcia edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie (więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22-06-2009 r.

W ramach działań środowiskowych projektu systemowego dnia 20 czerwca 2009 r. w Macharach odbył się  Festyn Rodzinny. Zorganizowano różnego rodzaju gry i zabawy dla całych rodzin, pokaz umiejętności strażackich w tym również metody udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnikami byli:
       - beneficjenci Programu Aktywności Lokalnej,
       - mieszkańcy Machar,
       - Ochotnicza Straż Pożarna z Nawiad wraz z drużyną młodzieżową.

                                                                                          
GALERIA Z FESTYNU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-06-2009 r.

Trwaja indywidualne konsultacje z doradca zawodowym oraz tworzone są indywidualne plany działania zawodowego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-06-2009 r.

Został podpisany aneks do umowy ramowej o dofinansowanie projektu systemowego  pt. "Ograniczenie   bezrobocia   i  sfery  wykluczenia  społecznego
w gminie Piecki".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15-06-2009 r.

Odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym skierowane do osób objętych kontraktami socjalnymi.
W najbliższym czasie rozpoczną się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05-06-2009 r.

Informacja o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy warsztatów aktywizacji zawodowej i poruszania się po rynku pracy.
                                                       
                                                                                                  KLIKNIJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03-06-2009 r.

Odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego w celu wyłonienia wykonawcy warsztatów aktywizacji zawodowej i poruszania się po rynku pracy. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25-05-2009 r.

Wniosek o dofinansowanie został zatwierdzony pod względem merytorycznym. Czekamy na podpisanie aneksu do umowy ramowej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-05-2009 r.

Trwa podpisywanie kontraktów socjalnych, aktualizacja wywiadów środowiskowych oraz uzgadnianie zadań do zrealizowania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-05-2009 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji "PEGAZ" w Pieckach  odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu systemowego "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(więcej informacji w zakładce DZIAŁANIA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02-04-2009 r.

Wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany w Krajowym Systemie Infomatycznym. Wniosek spełnia kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

Od stycznia 2009 pracownicy socjalni prowadzą rekrutację osób które będą uczestniczyły w projekcie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26-03-2009 r.

Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach PO KL w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wrmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->
AKTUALNOŚCI Z PROJEKU SYSTEMOWEGO "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2009"