OSIĄGNIĘTE REZULTATY W PROJEKCIE

- 14 osób zrealizował program reintegracji społecznej i zawodowej w KIS,
- 29 osób zostało zdiagnozowanych przez doradcę zwodowego, opracowane zostały indywidualne plany działania zawodowego
- 32 osoby ukończyły trenig umiejętności psychospołecznych (program psychologiczno motywujący)
- 24 osoby ukończyły warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- 15 osób ukończyło warsztaty z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu
- 25 osób ukończyło warsztaty nt. racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i prowadzenia gospodarstwa domowego
- 15 osób ukończyło kursy zawodowe w Centrum Kształcełnia na Odległość
- 10 osób wykonywało  prace społecznie użyteczne u pracodawców
- 7 osób ukończyło kurs i szkolenia zawodowe


                 
Progam Aktywności Lokalnej

Programy aktywności lokalnej realizowane są we wsi Lipowo i popegeerowskiej części Machar. Ich celem jest integracja nie tylko osób biernych zawodowo, ale wszystkich mieszkańców tych miejscowości.

05.12.2008 r. - mieszkańcy tych wsi uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym "Szecherezada" wystawianym w Domu Kultury w Pieckach.  

W ramach Programu aktywności lokalnej 14.12.2008 r. we wsi Lipowo uczestnicy projektu razem z Sołtysem zorganizowali spotkanie przedświąteczne. Zaprosili na nie emerytów i rencistów a także Panią Wójt Marię Jarczewską.
           
                       
  Kursy zawodowe

Panowie biorący udział w projekcie ukończyli kursy:
- operatora żurawi przenośnych,
- pracownika remontowo-budowlanego,
- kierowcę wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Panie biorące udział w projekcie ukończyły kursy:
- opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,
- kurs agroturystyczny,
- kurs masażu.
Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                 Zabawa w Bajecznym Świecie Zabaw

29.12.2008 r.

Zorganizowany został wyjazd uczestników projektu razem z dziećmi do Olsztyna.
                                Kurs komputerowy
19.12.2008r.

15 uczetniczek projektu ukończyło kurs z podstwa obsługi komputera i internetu
AKTUALNOŚCI Z PROJEKU SYSTEMOWEGO "OGRANICZENIE BEZROBOCIA
I SFERY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W GMINIE PIECKI - ROK 2008"
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU-->