AKTUALNOŚCI 2021
Portal Funduszy Europejskich
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZINY W POWIECIE MRĄGOWSKIM
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH JEST UCZESTNIKIEM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIECKI NA LATA 2016 - 2022
GOPS JAKO REALIZATOR I KOORDYNATOR DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2018 PODJĄŁ WSPÓŁÓPRACĘ I PRZYŁĄCZYŁ SIĘ DO DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIĄTOWĄ POLICJI W MRĄGOWIE

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PIECKI NA LATA 2021-2023
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
KATALOG WSPARCIA RODZIN
OPRACOWANY PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PIECKI W 2018 r.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną  „dopłatą do czynszu” dla najemców i podnajemców.
Więcej-->
WARMIŃSKO - MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY PRAWNEJ

ZAPRASZAMY DO ŚWIADCZONEJ BEZPŁATNEJ POMOCY
UPRASZA SIĘ O WCZEŚNIEJSZY TELEFONICZNY KONTAKT

poniedziałki/wtorki od 8.00 do 13.00
środy/czwartki 14.00 - 18.00
Sapere Aude (2)
INFORMACJA O DOWŁANIU FUNKCJONOWANIA PUNKTU KONSULKTACYJNO - INFORMACYJNEGO
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Więcej-->
INFORMACJA DOT. 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, informuje że od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną można składać wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Wnioski wypełnione w formie papierowej będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2021r. Świadczenie będzie przysługiwało od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.
Więcej-->

UWAGA!
Informacja o punktach szczepień w gminie Piecki
Komunikat 01/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ 2014-2020  PODPROGRAM 2020
Uwaga! Istotne informacje o zmianach !

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2021r. Podstawa prawna : art. 2ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
wyłonienie specjalistów:
- konsultant ds. uzależnień i wspóluzależnień ,
- psycholog,
- specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego,
- prawnik,
- pielęgniarka

do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach,

Ogłoszono w dniu:
25.01.2021 - Zapytanie Ofertowe
25.01.2021 - Załącznik nr 1 do ZO, Załacznik nr 1b do ZO
16.02.2021 - Protokół z otwarcia ofert
16.02.2021 - Informacja o wynikach naboru
Więcej-->
KALENDARZ XXVII OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W dniach od 22 do 28 lutego tego roku obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Więcej-->
Tydzien pomocy ofiarom przestepstw 2021 (2)
Komunikat 02/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Bezpłatne badanie słuchu w Pieckach.
Więcej-->
Bezpłatna Mammografia w Pieckach.
Obchodziliśmy tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W dniach od 22 lutego do 1 marca tego roku obchodziliśmy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Więcej-->
Tydzien pomocy ofiarom przestepstw 2021 (1)
Komunikat 03/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
WAŻNA INFORMACJA

W związku z sytuacja zagrożenia epidemicznego COVID-19 uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca 2021 roku poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób dotkniętych problemami przemocy odbywać sie będzie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty lub zdalnej porady.
Więcej-->
Projekt socjalny „Wielkanocny podarunek dla Seniora”

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach zrealizowali projekt socjalny pod nazwą „ Wielkanocny podarunek dla Seniora”,
Więcej-->
Komunikat 04/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 05/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 06/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Inauguracja XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny dnia 14 maja 2021, godz. 10.00 w formie on-line w którym między innymi uczestniczył GOPS w Pieckach
Więcej-->
Więcej-->