AKTUALNOŚCI 2023
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZINY W POWIECIE MRĄGOWSKIM
PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
POMOC DLA UKRAINY
Legitymacja emeryta-rencisty (ZUS)

Legitymacja emeryta-rencisty to cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień emeryta lub rencisty. Dzięki niej masz możliwość skorzystania ze zniżek i ulg.
Więcej-->
mLegitymacja
Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami:

SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”
Więcej-->
SAM_Dostepne_mieszkanie
SAM_Mieszkanie_dla_absolwenta
NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Więcej-->
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH W CELU WSPIERANIA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIENIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY RODZINY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM FUNCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ
Więcej-->
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w sprawie Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2023-2027
Więcej-->
Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
Więcej-->
„Samodzielność- Aktywność-Mobilność” jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Obok narzędzi wspomagających mieszkalnictwo, pojawił się także moduł umożliwiający uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu. Moduł ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.
Więcej-->
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom udziela bezpłatnej pomocy telefonicznej.

1.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nr. tel.: 800-12-00-02,
oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej informacji na stronie: https://www/niebieskalinia.info/

2.Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim
nr. tel. 801-889-880.  Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 17:00-22:00 z wyjątkiem świąt państwowych.

3.Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania
nr. tel.: 800-199-990,  czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00.
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ. POMÓŻ SUPERBOHATEROM ZNOWU STAĆ SIĘ DZIEĆMI

Ruszyła kampania społeczna „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”. Powstała, by zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych, a jej pomysłodawcą i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Więcej-->
Kampania Społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”
Więcej-->
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
Więcej-->
Szanowni państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.
Więcej-->
Warsztaty   „ Uzależnienia behawioralne ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania telefonów komórkowych, komputera i Internetu”.

Uzależnienie dzieci od telefonu czy komputera jest coraz częstszym  problemem  w wielu rodzinach. Pokolenie urodzone po 2000 roku nie zna świata bez internetu.
Więcej-->
Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące przeciwdziałania zachowaniom depresyjnym w środowisku szkolnym

W dniu 17.01.2023r. w Szkole Podstawowej w Nawiadach odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla klas IV,V,VI, VII oraz VIII. Temat warsztatów:  "depresja dziecięca- jak się przed nią uchronić?".
Więcej-->
Podprogram 2021 Plus
Wytyczne na Podprogram 2021 Plus

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Więcej-->