AKTUALNOŚCI 2021
Portal Funduszy Europejskich
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZINY W POWIECIE MRĄGOWSKIM
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH JEST UCZESTNIKIEM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIECKI NA LATA 2016 - 2022
GOPS JAKO REALIZATOR I KOORDYNATOR DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2018 PODJĄŁ WSPÓŁÓPRACĘ I PRZYŁĄCZYŁ SIĘ DO DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIĄTOWĄ POLICJI W MRĄGOWIE

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PIECKI NA LATA 2021-2023
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
KATALOG WSPARCIA RODZIN
OPRACOWANY PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PIECKI W 2018 r.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną  „dopłatą do czynszu” dla najemców i podnajemców.
Więcej-->
WARMIŃSKO - MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY PRAWNEJ

ZAPRASZAMY DO ŚWIADCZONEJ BEZPŁATNEJ POMOCY
UPRASZA SIĘ O WCZEŚNIEJSZY TELEFONICZNY KONTAKT

poniedziałki/wtorki od 8.00 do 13.00
środy/czwartki 14.00 - 18.00
Sapere Aude (2)
INFORMACJA O DOWŁANIU FUNKCJONOWANIA PUNKTU KONSULKTACYJNO - INFORMACYJNEGO
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach rozważa możliwość przystąpienia w roku 2021 do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Więcej-->
INFORMACJA DOT. 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach, informuje że od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną można składać wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Wnioski wypełnione w formie papierowej będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2021r. Świadczenie będzie przysługiwało od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku.
Więcej-->

UWAGA!
Informacja o punktach szczepień w gminie Piecki
Komunikat 01/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ 2014-2020  PODPROGRAM 2020
Uwaga! Istotne informacje o zmianach !

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2021r. Podstawa prawna : art. 2ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
wyłonienie specjalistów:
- konsultant ds. uzależnień i wspóluzależnień ,
- psycholog,
- specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego,
- prawnik,
- pielęgniarka

do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach,

Ogłoszono w dniu:
25.01.2021 - Zapytanie Ofertowe
25.01.2021 - Załącznik nr 1 do ZO, Załacznik nr 1b do ZO
16.02.2021 - Protokół z otwarcia ofert
16.02.2021 - Informacja o wynikach naboru
Więcej-->
KALENDARZ XXVII OGÓLNOPOLSKIEJ EDYCJI SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W dniach od 22 do 28 lutego tego roku obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Więcej-->
Tydzien pomocy ofiarom przestepstw 2021 (2)
Komunikat 02/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Bezpłatne badanie słuchu w Pieckach.
Więcej-->
Bezpłatna Mammografia w Pieckach.
Obchodziliśmy tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W dniach od 22 lutego do 1 marca tego roku obchodziliśmy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Więcej-->
Tydzien pomocy ofiarom przestepstw 2021 (1)
Komunikat 03/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
WAŻNA INFORMACJA

W związku z sytuacja zagrożenia epidemicznego COVID-19 uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca 2021 roku poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób dotkniętych problemami przemocy odbywać sie będzie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty lub zdalnej porady.
Więcej-->
Projekt socjalny „Wielkanocny podarunek dla Seniora”

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach zrealizowali projekt socjalny pod nazwą „ Wielkanocny podarunek dla Seniora”,
Więcej-->
Komunikat 04/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 05/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Komunikat 06/2021 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Inauguracja XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny dnia 14 maja 2021, godz. 10.00 w formie on-line w którym między innymi uczestniczył GOPS w Pieckach
Więcej-->
Więcej-->
Plakat Targi ekonomii Społecznej w Pieckach 25 czerwca 2021
TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W PIECKACH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Spotkanie integracyjne pod hasłem „Międzypokoleniowo - Radośnie i Zdrowo” w ramach XXIII Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny "Młodość- Miłość-Małżeństwo-Rodzina"

Dnia 16.06.2021 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizowali spotkanie integracyjne rodzin z dziećmi.
Informacja dot. wyłonienia wykonawcy do realizacji zadań z Zapytania Ofertowego z dnia 8 czerwca 2021 r.
Więcej-->
Więcej-->
,,Obudź swoją aktywność’’ ruszyła kolejna edycja w GOPS w Piecakch

W Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach rozpoczęła się kolejna edycja  realizowanego przez Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp.z.o.o z Olsztyna projekt ,,Obudź swoja aktywność’’. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020
Bliższe  informacje pod num.tel.89 741 38 90

Sporządziła: Agnieszka Wasyk
HARMONOGRAM
TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ
pod hasłem ,, Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym -praca wartością człowieka”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Klub Integracji Społecznej w Pieckach wraz z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie przystąpił do realizacji wspólnej inicjatywy tzw.  TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ pod hasłem ,, Ekonomia społeczna w rozwoju lokalnym -praca wartością człowieka”.
targi ekonomii spolecznej 2021 (44) targi ekonomii spolecznej 2021 (47)
Więcej-->
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

Gmina  Piecki wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, w 2021 r również przystąpili do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Więcej-->
TABLICA - wspieraj seniora 2021
PUNKTY SZCZEPIEŃ W GMINIE PIECKI
INAUGURACJA LOKALNYCH OBCHODÓW DNI RODZINY  "MIĘDZYPOKOLENIOWO - RADOŚNIE I ZDROWO"  - UROCZYSTA MSZA ŚW.
"Eko-spacer" - rodzinne sprzątanie świata.

Asystenci rodziny i sekretarz GKPiRPA w GOPS w ramach obchodów XXIII Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny ,,Młodość - Miłość - Małżeństwo - Rodzina” zorganizowali 22 czerwca 2021r sprzątanie ścieżki edukacyjnej wokół stawu w Pieckach.
Więcej-->
1. Sprzatanie terenow zielonych 2. wycieczka Eko sciezka posrod stawow
PROFILAKTYCZNA AKCJA WAKACYJNA
LATO 2021
(CZERWIEC-SIERPIEŃ)
Uwaga!

Trwa nasza wakacyjna przygoda w ramach Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej w Pieckach której organizatorem jest GOPS Piecki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej-->
HARMONOGRAM-->
Dzieci i młodzież z Goleni również dołączają się do akcji-animacji podczas wakacji☺️

Serdecznie zapraszamy na wakacyjną zabawę w zbiór kamieni w Goleni. Są to szczególne kamienie pełne wakacyjnych wspomnień. Można je znaleźć wzdłuż głównej drogi od placu zabaw do budynku nr 1. w naszej miejscowości. Zapraszamy do zabawy mieszkańców i przyjezdnych gości.

„Czyste Powietrze”:
Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób posiadających gospodarstwo rolne.
Więcej-->
ULOTKA-Silna Kobieta
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza na zajęcia rozwoju osobistego: „JAK BYĆ KOBIETĄ SILNĄ-POMOCNĄ-SKUTECZNĄ” Możesz wzmocnić swoją pewność siebie!
Rodzinne warsztaty zielarskie    ,,Zielona Przestrzeń”                         

Asystenci rodziny i sekretarz GKPiRPA w GOPS w ramach obchodów XXIII Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny ,,Młodość - Miłość - Małżeństwo - Rodzina” prowadzili 7 lipca 2021r warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej i zielarstwa,, Rodzinne warsztaty zielarskie”.
Więcej-->
Więcej-->
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiot zamówienia : pn. Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nawiadach i Oddziału Przedszkolnego w Nawiadach


Ogłoszono w dniu:
06.08.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty
06.08.2021 - Załaczniki do oferty nr 1,2,3,4
16.08.2021 -
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Więcej-->
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Program „Dobry Start”

W związku z wprowadzonymi zmianami w programie „Dobry Start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach serdecznie zaprasza na spotkanie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Mrągowie, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021r. (środa) w godz. 9.30-12.00 na świetlicy w GOPS w Pieckach.
Więcej-->
ULOTKA
Obchody XXIII Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny w Pieckach
Lekcja ,,Pamięć i tożsamość”

Horacy pisał „Non omnis moriar” - nie  wszystek umrę. Jak  rozumieć te słowa?
Każdy z nas podczas życia podąża swą własną ścieżką, zawiera określone przyjaźnie, zakłada rodzinę.
Więcej-->
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiot zamówienia : pn. Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nawiadach i Oddziału Przedszkolnego w Nawiadach


Ogłoszono w dniu:
17.08.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty
17.08.2021 - Załaczniki do oferty nr 1,2,3,4
19.08.2021 - Zmiana treści zaproszenia
19.08.2021 - Załącznik nr. 1 (aktualizacja)
19.08.2021 - Załącznik nr. 4 (aktualizacja)
26.08.2021 - Informacja z otwarcia ofert
27.08.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Uroczysta Gala Plebiscytu OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 która odbyła się 18 sierpnia 2021 r. w Hotelu Zamek Ryn.
PODSUMOWANIE PAW

Serdecznie zapraszamy na podsumowanie Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej w gminie Piecki przy blasku ogniska w miejscowości Goleń w dniu 26.08.2021 (czwartek) o godz. 18.00. na Placu Zabaw.
Więcej-->
Obchody Światowego Dnia FAS
9 września 2021 r.
Organizator lokalny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
(ang. fetal alcohol syndrome, FAS)

Od roku 2016 GOPS w Pieckach włącza sie w obchody Światowego Dnia FAS.
Więcej-->
Więcej-->
ZAKOŃCZENIE PAW

Moi drodzy,
to już koniec! A jak koniec to i początek czegoś nowego.
Młodzież z Goleni zapraszając pozostałych uczestników Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej w gminie Piecki
Więcej-->
Zgłoś się do udziału w kursie ,,ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast’’

W ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach, ogłaszamy nabór do udziału w bezpłatnym kursie z zakresu ,, ABC przedsiębiorczości.
Więcej-->
Asystent rodziny - Ustawa "Za życiem"

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.
Więcej-->
ABC przedsiebiorczosci zaproszenie
,,ABC Przedsiębiorczości V.  Edukacja Finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast,,

W ramach projektu Fundacji Wspomagania Wsi, realizowanym we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej w dniach 15-16 października  2021 roku
Więcej-->
"PROJEKT SOCJALNY „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA ”

W dniu 29 października 2021r. pracownicy socjalni GOPS Piecki Agnieszka Mieszała  Monika Niedzwiecka i Justyna Giers  w ramach projektu socjalnego „Ocalić od zapomnienia” wraz  z 16-osobową  grupą dzieci i młodzieży  a także ich rodziców , przeprowadziły akcję porządkowania opuszczonych i zapomnianych grobów na cmentarzu parafialnym w Pieckach.
Więcej-->
Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci pod hasłem "Nie godzimy sie na przemoc",  Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach pod hasłem "Dziękuję, nie biorę"

Tradycyjnie 19 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci oraz 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
Więcej-->
Nagroda zespołowa dla  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

W dniu 18.11.2021  w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zaproszono reprezentantów środowiska, by wręczyć im nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.
Więcej-->
,,Iskierka Nadziei” uświetniła Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990.
Z tej okazji w dniu 23 listopada 2021 r. senioralna, amatorska grupa teatralna ,, Iskierka Nadziei” pod przewodnictwem liderki grupy Pani Zofii Chrostek przygotowała dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach uroczyste spotkanie.
Więcej-->
TYDZIEŃ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RAMACH KAMPANII "BIAŁA WSTĄŻKA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działającym  w Gminie Piecki  zainicjował współpracę różnych instytucji i organizacji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w celu włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka". Patronat nad lokalną kampanią ,,Biała Wstążką'', objęła Wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska
Więcej-->